Köppolicy

  1. KÖPINFORMATION

Vid beställning träffas avtal om köp när ni väljer att bekräfta ert köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till er registrerade mailadress. Beställda produkter förblir Par Golf Scandinavia AB egendom tills dess att de är till fullo betalda.

Ändringar och tillägg måste göras innan er order behandlas och skickas från oss. Om ni upptäcker eventuella felaktigheter på er order är det därför viktigt att ni omgående kontaktar oss för att om möjligt ändra i ordern. Dock kan vi inte garantera att vi hinner ändra er order, då vårt lager kan hantera er order så tidigt som xx minuter efter att vi har mottagit den.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om ni inte är nöjda med vår korrigering har ni självfallet rätt att avboka ordern. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

 

  1. PRISER OCH BETALSÄTT

Samtliga priser anges exklusive moms. Efter att en beställning bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.


Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

Par Golf Scandinavia AB företagsfaktura – Med ett fakturakonto får ni en stående kredit hos Par Golf Scandinavia AB och kan smidigt göra era inköp på faktura via hemsidan, mail och telefon. Vid eventuell betalningsförsening utgår dröjsmålsränta på utstående belopp med åtta (8) % + gällande referensränta per månad. Betalningstid är trettio (30) dagar netto om inget annat avtalats.

  1. LEVERANSINFORMATION

Vi erbjuder följande fraktalternativ:

DHL ServicePoint – Er beställning levereras till företagets närmaste DHL ServicePoint. Ni kommer att få en avisering via antingen SMS eller post-avi. Vi rekommenderar att ni fyller i mobilnummer för SMS-avisering i kassan för kortast möjliga leveranstid. För att kunna lösa ut paketet krävs det att budet har med sig giltig legitimation. Ett postpaket ligger kvar hos postombudet i 14 dagar från ankomstdatumet.

DHL företagspaket – Leverans sker till registrerad företagsadress vardagar mellan kl 08.00-17.00. Ingen avisering sker innan. Finns ingen på plats som kan ta emot leveransen lämnas en avi och försändelsen kan sedan hämtas hos DHLs ombud.

Pall – Tyngre och större gods/order levereras på pall, vilket sker till företagets adress i gatuplan helgfri vardag dagtid (08-17). Tiderna kan variera beroende på vilken ort leveransen ska ske till, för mer information kontakta DHL på nummer 0771-345 345 . DHL kommer att kontakta er för att meddela lämplig utkörningsdag och ungefärlig tidpunkt. Tänk därför på att registrera lämpligt telefonnummer som DHL kan nå er på under dagtid. Om ni skulle missa den bokade tiden kan ni kontakta DHL på 0771-345 345 för att bestämma en ny utkörningsdag. DHL har då rätt att debitera er för den uppkomna kostnaden. För särskilda villkor vänligen se dhl.se.

  1. TRANSPORTSKADA

Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället ber vi er att anmäla det omgående till oss. Synliga skador behöver anmälas senast 3 dagar efter mottagandet och dolda fraktskador inom 7 dagar. Om ni upptäcker en skada på kartongen vid leveranstillfället kan ni vägra att ta emot godset förutsatt att ni inte hunnit kvittera mottagandet. För att reklamationen mot DHL skall kunna hanteras korrekt måste ni spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Force Majeure
Par Golf Scandinavia AB är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar Par Golf Scandinavia AB fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

  1. GARANTI

Vi säljer allt vårt materiel enligt xxx xxx, Par Golf Scandinavia AB lämnar 5 års garanti.

  1. ÖPPET KÖP OCH RETUR

Vi erbjuder företag 10 dagars öppet köp vid obruten förpackning. Det gäller oavsett om ni handlar via hemsidan, mail eller telefon.

Återköp/retur tillämpas ej utan godkännande av Par Golf Scandinavia AB. Om ni önskar använda er av öppet köp ber vi er meddela oss det så snart som möjligt.

Hur returnerar jag min vara?
Kontakta kundtjänst på 040 – 641 72 00 eller info@pargolf.se och meddela att ni avser göra en retur. Returblanketten ska fyllas i och skickas med i returpaketet. Ytterligare instruktioner kring hur ni går tillväga finner ni på returblanketten. Vid nyttjande av öppet köp står ni som kund för returfrakten. Övriga kostnader, såsom kostnad för varan och frakt från oss till er kommer att återbetalas. Vi rekommenderar er att returnera försändelsen på ett vis som gör att försändelsen anländer till vår returadress. Par Golf Scandinavia AB kommer ej lösa ut paket mot postförskott och har ingen möjlighet att lösa ut paket på postombud eller DHL ServicePoint.

Returadress:    
Par Golf Scandinavia AB
Terminalgatan 2

235 39 Vellinge

Återbetalning
En återbetalning sker inom 14 dagar från det att ni meddelat oss att ni önskar använda er av öppet köp. I det fall då produkten inte är oss tillhanda omgående kommer vi att administrera återbetalningen så snart produkten är registrerad som mottagen på vårt lager. Återbetalning kan enbart ske till svenska bankkonton

  1. 7. SEKRETESS, PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar.

Personuppgiftsansvarig är vi, Par Golf Scandinavia AB, Org.nr. 559219-9425,  Terminalgatan 2, 235 39 Vellinge, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Par Golf Scandinavia AB strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Par Golf Scandinavia AB åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till Kundservice på telefon 040 – 641 72 00

  1. KONTAKTINFORMATION

Par Golf Scandinavia AB
Terminalgatan 2

235 39 Vellinge